Vet du vad personen som städar på ert företag heter?

Jag är en samlare av citat. Jag älskar bra tal, bra sångtexter och blir frälst när jag hör en bra föreläsare. Jag gillar bra skribenter helt enkelt eftersom det är de som oftast ligger bakom allt.

För det är ju inte alltid som personen som framför det fantastiska talet har skrivit det själv. Ofta är det en osynlig person som varken hörs eller syns utan som står i skymundan, blundar, lyssnar och hoppas att betoningarna på rätt ord ska sitta.

Men jag älskar också att lyssna på människor i vardagen. Vilka de är, var de kommer från, deras drömmar, deras sorger och deras tankar just idag.

 

”If I was down to the last dollar of my marketing budget I’d spend it on PR”

 

Citatet ovan tros av många komma från Bill Gates. Men om man läser på  lite mer så var det inte han som sa det, det var Kevin Johnsson på marknadsavdelningen som sa det. Men någon snappade upp det och gjorde det till Bill Gates citat. Citatet fick mer kraft på så sätt.

Det är så jag gillar att jobba. Jag tycker om att vara en fluga på väggen hos det företag jag ska skriva om, ta fram en story kring eller förstärka deras branding. Det vill säga, stärka hur de vill uppfattas. Det är inte alltför sällan som jag har hittat en ganska osynlig person inom företaget som faktiskt är den som står för allt det som företaget vill uppfattas som.

Ett exempel är en skola inom Thoréngruppen. Den jag har lyssnat mest på för att få fram hjärtat på skolan är mannen som levererar lunchen till eleverna. Han är klockren!

Genom att lyssna på honom kan jag plocka citat och värdeord i vad skolan står för och ge det till dem som ska företräda skolan.

 

”Men det är ju bra om det är sant” sa en vän till mig över en lunch häromdagen.

Fast det ÄR sant. Det handlar om att våga låta någon annan få cred över det man säger. Både från den som citatet kommer från, men också från den som förmedlar orden utåt. Att våga säga, det var inte jag som sa detta – men det beskriver oss så bra.

För det behöver inte vara den som uttrycker sig bäst som ska fronta företaget. (Även om jag kan tycka att det vore coolt om något företag skulle våga släppa den oskrivna regeln att det alltid ska vara en chef som uttalar sig.) Det kan vara så att det krävs en VD som ska förmedla företagets åsikter. Men det behöver som sagt inte vara VD:ns egna ord hen säger. Det kan vara den som städar, sitter i receptionen, programmerar eller sköter faktureringen som kan vara den som kläckt företagets bevingade ord. Så tänk efter. Vet du vad dessa personer på företaget heter? Om inte, ta reda på det. Det kan vara deras tankar som kommer lyfta företaget till nya höjder.

 

”Vi förstår bara hur viktiga våra röster är när vi blir tystade”

 

Citatet kommer från Malala Yousafzai, en av Nobels Fredspristagare 2016. Jag har inte hört något annat, men är ganska övertygad om att citatet kom från Malala Yousafzai själv.

Det är ett citat jag alltid bär med mig när jag kommer ut till företag och de säger: Det där kanske är lite väl vågat.

Vågade Malala Yousafzai höja sin röst över en hel värld trots allt hon varit utsatt för så vågar alla sticka ut. Hon förändrade världen genom att tala. Genom att inte ge sig, vägra tystas. Hon krävde att bli lyssnad på och till slut blev hon det.

Så tro på ordets makt. Tro på att ord, citat och välskrivna texter kan förändra. Och kom ihåg vad personen som städar på ditt företag heter. Det är kanske just där ni har er Malala Yousafzai.

 

/Elisabeth Anderberg, försteskata på Skatan PR.

No Comments

Skriv en kommentar