Trend- och omvärldsanalys

För att veta hur man ska skapa önskad publicitet måste man veta vilka det är som tar emot den.

Skatan PR arbetar med omvärlds- och trendanalyser. Därmed underlättar vi för företag att välja rätt strategi för att föra fram sitt projekt eller varumärke.