Kommunikation och marknadsföring

En bra kommunikation blir oftast också bra marknadsföring. Men marknadsföring kan aldrig ersätta kommunikation.

Skatan PR hjälper er att reda ut begreppen och visar vikten av att hålla isär dem. Tillsammans lägger vi upp en bra kommunikationsplan, både internt och externt.

På så vis kommer företaget och organisationen att visa ett enat ansikte utåt. Det ger ökad trovärdighet.