Feminism

Upplevs ditt företag eller organisation som jämställt? Eller rättare sagt, bryr du dig om det upplevs som jämställt?

De allra flesta svarar ja på den frågan. Men när Skatan PR har fått i uppdrag att se över företags marknadsföring så har de sällan framställts som jämställda.

Ofta tar man till stereotypa könsroller i sin marknadsföring. Ofta med förklaringen – Det är säkrast så. Då stöter vi oss inte med någon.

Ursäkta oss om vi sticker ut vår feministiska haka och säger; ryggradslösa fegisar. För det första så stöter ni er med många i samhället. Kanske inte med andra företag som agerar precis som ni. Som tänker: Det är bäst att köra på som vanligt, det har ju funkat i alla tider. Men ni stöter er med en mängd andra.

Ja det har funkat och tyvärr så funkar det fortfarande. Lättklädda kvinnor med normativa, enligt reklambranschen, kroppar ÄR ett säkert kort. Men vill ni förknippas med det? Om svaret är ja så kan ni sluta läsa nu. Då är Skatan PR inget för er.

Vi vill på riktigt skapa PR som bygger på jämlikhet. Vi ser till hur samhället ser ut sett till kvinnor, män, nationalitet, sexuell läggning, arbetssituation och så vidare. Och därefter skapar vi en jämställd PR-plan.

Jamen, säger många. Jämställdhet och feminism är inte detsamma. Jo! säger vi på Skatan PR. För oss handlar feminism om just jämställdhet.

I ordets rätta bemärkelse skulle man kunna säga att det betyder en rörelse för kvinnors jämställdhet med män. Men idag handlar det mer om en ideologi som innefattar allt arbete för jämställdhet mellan människor. Oavsett om du är man, kvinna, handikappad, invandrare, sexuell läggning, geografisk boendeort och så vidare.

Att idag som företag våga gå ut med att man är ett jämställt företag innebär inte bara att man står upp för dessa värderingar inom företaget/organisationen. Det innebär också att man är villig att bidra med desamma till samhället.

Det är just därför som Skatan PR vill vara med i arbetet inom jämställdhet. Vi vill arbeta med företag/organisationer som ser sitt varumärke som ett sätt att förändra.

 

Till utbildning/föreläsning

No Comments

Skriv en kommentar