Det här med internet

Varje år kommer Internetstiftelsen i Sverige, IIS, ut med en rapport kring svenskarnas internetvanor, . En studie som visar allt från tidningsläsandet på internet till e-handel till sociala medier. En viktig rapport att ha som underlag för att lägga upp en digital kommunikationsplan alltså.

Det är fortfarande så att många företag inte har någon digital strategi. Många tror att det fortfarande räcker med att ha en hemsida och sedan är allt bra. Då finns man på internet.

Men genom att ha kunskap om digital kommunikation och var vilka målgrupper befinner sig på nätet så har man mycket att vinna.

Om vi börjar med att titta på hur många av svenskarna som har internet i sitt hem så visar rapporten att 98 procent av befolkningen har tillgång till internet i sitt hem. Det är först när man kommer till åldrarna 76 år och uppåt som det börjar att avta. Men fatta, 98 procent. Det är omkring 9,8 miljoner människor.

För några år sedan var det absolut vanligast att man använde sig av internet via sin dator. Men nu har det ändrats. De som går ut på nätet dagligen gör det oftast via sin mobil.

Vi kommunicerar mer över internet. Fortfarande är det så att vi använder oss av e-post när vi vill kommunicera. Men användningen av direktmeddelande och chattar har exploderat under det senaste året. Den typen av kommunikation har ökat med minst 10 procentenheter i alla åldersgrupper sedan rapporten 2016.

Över 81 procent av alla som använder sig av internet svarar i rapporten att de någon gång besöker sociala nätverksplatser. Det är också en ökning sedan förre året då det handlade om 77 procent.

Det är fortfarande Facebook som toppar listan över det mest använda sociala nätverket. Men Facebooks ökning har slagit av på farten och istället är det Instagram och Snapchat som ökar mest.

Fast när det kommer till att nå en viss målgrupp via sociala medier så måste man också veta var just den målgrupp du vill nå finns.

För även om Facebook är den största, så är det inte dit du ska vända dig om du exempelvis vill nå personer i åldrarna 12 till 25 år. Deras användning av Facebook minskar och istället är det alltmer på Instagram och Snapchat.

Men vill du nå personer mellan 26 och 75 år så är det fortfarande störst chans att hitta dem på Facebook.

Intresset för Twitter och Linkedin minskar och planar ut enligt årets rapport. Men vill du nå yrkesarbetande män inom IT-branschen så är Linkedin inte alls en dum plats att kommunicera på.

Som ni förstår så finns det mycket mycket mer i rapporten att grotta ner sig i. Men poängen med detta handlar om att det finns många företag som exempelvis har plan för annonsering i papperstidning och tar med det i sin budget. Det gör man trots att andelen läsare av dagstidningar minskar. Sveriges största dagstidning på papper, Dagens Nyheter, hade 2014 en upplaga på 266 000. Det är inte en halv procent av befolkningen.

Jag säger inte att det är fel att annonsera i en dagstidning. Jag säger att det är konstigt att man inte lägger ner samma arbete och budget på en digital kommunikationsstrategi som många gör gällande annonsering i dagstidningarnas pappersupplaga.

Detta är också något som förbryllar tidningsbranschen själva. Det är fortfarande mer attraktivt att annonsera i en papperstidning än på tidningens nätupplaga.

Och med det sagt så önskar skatan en trevlig helg och see you at social media.

No Comments

Skriv en kommentar